Контакт-центр (0332) 280-104
 
Контакт-центр (0332) 280-104

Інформація для акціонерів

19.06.2014 / 10:38

Керівництво компанії

Коротя Мирослав Іванович
Голова правління

Галянт Сергій Романович 
Директор технічний

Карпомиз Андрій Іванович 
Директор комерційний

Тимчишак Андрій Стпепанович
Директор фінансовий

Бонюк Дмитро Михайлович
Директор з капітального будівництва

Маслій Сергій Віталійович
Директор з безпеки